PCPOW

Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs, regio Westland (PCPOW).

Meer info over de PCPOW staat in deze brochure

pcpow-jaargids-2015-2016-website

Of op onze site

Hoe wij onze eventuele klachten afhandelen leest u in de klachtenregeling.