Verlofaanvraag

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969

Aan de directeur van de CBS De Groene Oase, Doelstraat 48 te Maasland,

* Vereiste informatie

GEGEVENS AANVRAGER

GEGEVENS VAN DE LEERLING(EN)

GEGEVENS VAN DE AANGEVRAAGDE VRIJSTELLING

ONDERTEKENING

Ja, ik ga akkoord met bovenstaande formulier aanvraag. Door dit formulier te versturen geef ik aan alles naar waarheid te hebben ingevuld.