Ziekmelding

Ziekmeldingen voor 8:10 uur worden meegenomen in het Teamoverleg.

Probeer zoveel mogelijk VOOR 8:10 uur de ziekmelding door te geven.

Bij een melding na 8:10 uur is het raadzaam de school telefonisch op de hoogte te stellen.

ZIEKMELDING