Visie

De Groene Oase: Geloven in Groei

geloven-in-groei

 

Inleiding

Voor u ligt het visiedocument van De Groene Oase. Het is nadrukkelijk het plan van onze school. Het team van De Groene Oase is gedurende het schooljaar 2014-2015 actief en intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen van de visie. Door verschillende teamvergaderingen, tussentijdse opdrachten en verdiepingsgesprekken met de stuurgroep is het een document dat kan rekenen op veel draagvlak. Ook ouders van de school hebben hun bijdrage geleverd vanuit de schooladviesraad en de MR. De opbouw is van binnen naar buiten. Het draait in ons onderwijs in de kern om het leren en welbevinden van kinderen (zie afbeelding op pagina 3). Dat willen wij vormgeven vanuit onze kernwaarden: dat wat ons inspireert en waar wij voor gaan. In de visie brengen we tot uitdrukking hoe onze gedroomde toekomst eruitziet. Om die gedroomde werkelijkheid dichterbij te brengen stellen we onszelf doelen, die ons aansporen tot acties.

 

 

Kernwaarden

De kernwaarden van De Groene Oase zijn: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Aan deze kernwaarden willen wij vooral invulling geven vanuit inspiratie, ambitie en met innovatieve oplossingen. In schema ziet dit er als volgt uit:

 

 

 

De Groene Oase werkt aan deze kernwaarden vanuit onze christelijke identiteit. Onze kernwaarden hangen daarmee nauw samen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbindingen vloeien voort de opdracht die wij vanuit ons geloof hebben meegekregen en waardoor wij ons geïnspireerd weten. De kernwaarden vormen de basis voor de visie: ons gedroomde toekomstbeeld. De visie is ook geformuleerd op basis van deze waarden en straalt die waarden uit.

 

 

 

Visie

 

Geloven in groei

Op De Groene Oase werken we vanuit het vertrouwen dat kinderen de mogelijkheid hebben om te groeien. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en volwassenen die geloven in de mogelijkheid om hun intelligentie te ontwikkelen, dit ook kunnen (groeimindset). Kinderen en volwassenen die geloven dat intelligentie vaststaand en onveranderbaar is, scoren aantoonbaar slechter op tests (statische mindset). Wij willen ons onderwijs inrichten op een wijze die kinderen aanzet om een groeimindset te ontwikkelen en stellen ons verwachtingsvol op.

 

Leren van elkaar

Het dagelijks handelen van de leerkracht in de klas kan een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen hebben. We zijn daarom voortdurend op zoek naar mogelijke verbeteringen. We onderzoeken vooral het effect van wat we doen op het leren van kinderen. Een onderzoekende houding van leerkrachten is daarbij onmisbaar. Zij combineren kennis uit wetenschappelijk onderzoek aan kennis die zij opdoen door data uit hun eigen praktijk te onderzoeken. Door kennis met elkaar te delen, wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap.

 

Opbrengstgericht werken

Leerkrachten krijgen dagelijks allerlei informatie over de vorderingen van hun leerlingen. Niet alleen Cito-toetsen behoren tot opbrengsten die we willen duiden. Ook observaties, methode-gebonden toetsen en informatie uit gesprekken leveren veel informatie op over het effect van ons handelen. Door deze informatie te ordenen kan er betekenis aan worden gegeven.

Cito-toetsen worden vooral gebruikt om een indruk te krijgen van de ontwikkeling die kinderen hebben doorgemaakt. Leerwinst, (het verschil tussen twee toetsmomenten) is daarbij een kernbegrip. Hierdoor richten we ons vooral op groei. We werken doelgericht en effectief.

 

Afstemming

Kinderen verschillen op allerlei manieren. Om passend onderwijs te kunnen bieden stemmen we af op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. We leren hen ook respectvol met die verschillen om te gaan. Het gaat niet om wat een kind heeft, maar om wat het nodig heeft. “Dit kind hoort hier niet” is een uitspraak die op onze school niet voorkomt.  Soms kunnen we slechts concluderen dat wij een kind nog niet kunnen bieden wat het nodig heeft in een bepaalde groep, of op onze school. We zorgen voor een effectieve aanpak voor kinderen met leerproblemen, maar ook voor kinderen met een voorsprong. Daarbij zorgen we voor voldoende uitdaging en stimuleren we een groeimindset. Afstemming vindt plaats op pedagogische en didactische behoefte van leerlingen en is doelgericht.

 

Duurzaamheid

We voeden kinderen op tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. We stimuleren kinderen door hen bewust te maken van de mogelijkheden die zij zelf hebben om zelf bij te dragen. We scheiden daarom afval en houden de omgeving schoon en opgeruimd. We vragen aandacht voor verantwoordelijk gebruik van energie en water. We leren kinderen waardering te hebben voor alles wat groeit en bloeit. Kinderen merken dat zij op allerlei wijzen mee kunnen werken aan een betere wereld door actief te zijn als vrijwilliger en door deel te nemen aan activiteiten ter bestrijding van ziekte en armoede dichtbij en ver weg.

 

Actieve leerhouding

Het is ons vak om kinderen tot leren te stimuleren. We richten ons in komende periode op het ontwikkelen en het behouden van de motivatie om te leren. We willen kinderen stimuleren door hen inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling. Door zichtbaar te maken wat kinderen hebben geleerd, wat zij nu weten en wat zij nog gaan leren, groeit hun eigenaarschap. Vooral als we hen betrekken bij hun eigen leerdoelen en het maken van keuzes.

 

ICT

Kinderen groeien op in een wereld waarin kennis onder handbereik is. ICT maakt het ons mogelijk om verbinding te maken met anderen, via allerlei communicatiemiddelen en kan kinderen helpen bij het ontwikkelen van een actieve leerhouding. We zien het als onze taak om kinderen wegwijs te maken op het internet en in de informatiestroom. We willen kinderen verantwoordelijkheid geven en vertrouwen het hen toe om vanaf groep 5 zelfstandig op internet te werken. We gebruiken daarbij duidelijke regels.

 

21ste eeuwse vaardigheden

We bereiden kinderen voor op een toekomst die we nu nog niet kennen. Trends in de maatschappij duiden erop dat er een verschuiving is in vaardigheden die voor kinderen van belang zijn. Wij willen ons vooral richten op het ontwikkelen van een kritische denkhouding. Bijvoorbeeld: niet alles wat op internet staat is waar. Een onderzoekende houding is noodzakelijk om kennis te verwerven in een wereld vol informatie. De rol van de leerkracht verschuift daarmee van “vertellen hoe het moet”, naar het helpen om het zelf uit te zoeken. Daarbij leiden meerdere wegen naar Rome.

 

Educatief partnerschap met ouders

Ouders zien we als partners. Kinderen leren niet alleen op school, maar ook thuis. Ze worden niet alleen thuis opgevoed, maar ook op school. School en ouders dragen eigen verantwoordelijkheden, maar juist door deze op elkaar af te stemmen ontstaat optimale samenwerking. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind een positieve invloed heeft op de prestaties. Wij bieden duidelijkheid in wat ouders van de school mogen verwachten en wat de school van ouders verwacht, vanuit een open gesprekshouding en een gezamenlijk belang: het kind .

 

Integraal kindcentrum 

De Groene Oase staat niet op zichzelf. Door samen te werken met anderen kunnen we bedreigingen ombuigen in kansen. We willen intensief samenwerken met peuter- en kinderopvang en met logopedie en fysiotherapie. Op die manier benutten we de ruimtes effectief en kunnen we doorlopende leerlijnen creëren voor onze kinderen.  In de contacten met hulpverleners willen wij een rol spelen als spin in het web.

 

Wij maken gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten